• Admin

  Przydzielanie konkretnym pracownikom w firmie dostępów do programów INFO-SYSTEM i powiązanych baz danych to główna cecha tej aplikacji. Administrator może łatwo nadawać hasła, ustalać ich stopień trudności i czas ważności.
 • Auta

  System Auta przeznaczony jest do naliczania podatków od środków transportowych. Dane podatkowe przypisywane są indywidualnie dla każdego konta – mechanizm ten jest czytelny, przyjazny i łatwy w obsłudze. Naliczanie podatku […]
 • BOAdmin

  Dane są u nas szczególnie chronione. Spełnienie wymagań GIODO, szyfrowanie, przydzielanie dostępu konkretnym osobom – to tylko niektóre z zalet programu do zarządzania danymi osobowymi.
 • Czynsze

  Najemcy i dzierżawcy z tytułu użytkowania nieruchomości płacą na rzecz urzędu czynsz. System informatyczny Czynsze jest dedykowanym oprogramowanie służącym do obsługi i zarządzania tą opłatą. Jest w pełni zintegrowany z […]
 • Dodatki Mieszkaniowe

  Program Dodatki Mieszkaniowe przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji wniosków o dodatki mieszkaniowe, ich rozpatrywania i wystawiania decyzji jak również obsługi dodatków energetycznych. Decyzje przyznające lub odmowne wydawane są na podstawie […]
 • Dzierżawy

  System Dzierżawy został stworzony w celu ewidencjonowania umów dzierżaw, najmu i użyczenia. Z tytułu zawartych umów system rozlicza opłaty prowadząc pełną księgowość. Dodatkowo zarządza ewidencją gruntów.   Działanie Zarejestrowanie umowy […]
 • eDeklaracje

  Program pozwalający wysyłać deklaracje do urzędów skarbowych. PIT, VAT-7, rozliczenia księgowego podatków i opłat lokalnych – to główne funkcje eDeklaracji. Program wspiera prawidłowy obieg dokumentów i przekazywanie ich do ePUAP.
 • Egzekucje

  Zarządzanie wierzytelnościami, przygotowanie i ewidencjonowanie korespondencji dotyczącej egzekucji należności oraz przesyłanie danych do Krajowego Rejestru Długów, to najważniejsze funkcje nowego produktu firmy INFO-SYSTEM – systemu Egzekucje. Współpracuje on z  systemem Księgowości Zobowiązań. Dane […]
 • ePodatki

  Przedstawiamy e-Urząd. Każdy zainteresowany może teraz nie tylko poznać swoje zobowiązania podatkowe przez internet, ale i je uregulować dzięki bankowości elektronicznej. Podatnik nie musi wychodzić z domu, a urząd mniej […]
 • Finanse i Księgowość

  Oto rozbudowane narzędzie do obsługi księgowości dla jednostek niebudżetowych. Jest to odpowiednik programu Księgowość Budżetowa i Planowanie przeznaczonego dla jednostek budżetowych. Ten program również współpracuje z systemami WIZJA i BeSTi@.
 • Integracja

  Ciągłe monitorowanie zarządzania finansami przez jednostki podległe, bezpieczeństwo informacji, przenoszenie dokumentów między aplikacjami – to tylko niektóre z zalet wspólnej bazy danych.
 • Kadry i Płace

  System kadrowo – płacowy Kadry i Płace umożliwia prowadzenie rozbudowanej kartoteki pracowników, zawierającej szczegółowy i rozbudowany zestaw danych. Dane kadrowe, oprócz podstawowych danych osobowych zawierają m.in. informacje o historii zatrudnienia, […]
 • Kasa

  System Kasa stworzony zostały do obsługi gotówkowej w urzędzie. Przejrzyste menu systemu dostarcza możliwość szybkiego rejestrowania wpłat, wystawiania potwierdzeń z jednoczesnym podglądem konta. Zmiany na koncie odnotowywane są w czasie […]
 • Księgowość Budżetowa i Planowanie

  System Księgowość Budżetowa posiada możliwość prowadzenia księgowości zadaniowej z uwzględnieniem naliczania inwestycji. Każdą inwestycję system porządkuje według zawartych umów. Jednocześnie mamy możliwość prowadzenia ksiąg pomocniczych w takiej ilości, w jakiej […]
 • Księgowość Zobowiązań

  Program Księgowość Zobowiązań (KSZOB) przeznaczony jest do rozliczenia księgowego podatków i opłat lokalnych. Jest analitycznym rozszerzeniem Księgowości Budżetowej. Umożliwia łatwy i wygodny dostęp do wszystkich kont rozliczeniowych płatnika, uwzględniając wszystkie […]
 • Materiały

  Ewidencja materiałów, zarówno w ujęciu cenowym, jak i wartościowym, odpowiednie ich grupowanie – to podstawowe cechy programu ułatwiającego procesy logistyczne w firmie.
 • Opłaty lokalne

  Rozliczanie zobowiązań z tytułu opłat lokalnych możliwe jest dzięki programowi Opłaty Lokalne. Korzystając z programu, użytkownik w prosty i łatwy sposób ewidencjonuje i rozlicza opłaty. Wprowadzane przez użytkownika dane są […]
 • Opłaty Skarbowe

  Narzędzie dla jednostek samorządowych obsługujących przyjmowanie wpłat z tytułu opłaty skarbowej. Jest zintegrowane z innymi programami i bazą osobową.
 • Podatki

  System Podatki umożliwia pełne zarządzenie informacjami dotyczącymi podmiotów i przedmiotów opodatkowania, a także naliczanie podatku na poszczególnych kontach i wystawianie decyzji. System posiada wszystkie raporty niezbędne do kontroli, uzgodnień oraz […]
 • Podatki XML

  System Podatki umożliwia pełne zarządzenie informacjami dotyczącymi podmiotów i przedmiotów opodatkowania, a także naliczanie podatku na poszczególnych kontach i wystawianie decyzji. System posiada wszystkie raporty niezbędne do kontroli, uzgodnień oraz […]
 • Powiadomienia

  INFORMOWANIE NA BIEŻĄCO Powiadomienia to nowa aplikacja, która pozwala współpracującym z nią programom na wysyłanie płatnikom podatków i opłat wiadomości SMS z informacjami, dotyczącymi szczegółowego stanu ich kont. Można więc […]
 • Przelewy

  Oszczędność czasu, uniknięcie błędów, szybka realizacja – to tylko niektóre zalety automatyzacji. Program zapewnia współpracę z systemami bankowymi i wysyłkę dowolnej liczby przelewów.
 • Rejestr VAT

  Rejestr VAT wystawia dokumenty sprzedaży oraz rejestruje dokumenty zakupu podlegające ustawie o podatku od towarów i usług. Tworzy zestawienia oraz deklaracje VAT‑7 potrzebne do rozliczenia podatku VAT.   Zakres danych […]
 • Sprawozdania

  Program przygotowuje sprawozdania budżetowe.
 • Środki Trwałe

  System ułatwia prace związane z obsługą środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia jednostek budżetowych. Jego zadaniem jest uproszczenie i zautomatyzowanie czynności związanych z prowadzeniem kartoteki środków trwałych, naliczaniem […]
 • Umowy FV

  MODUŁ UMOWY I FAKTURY VAT …jest uzupełnieniem systemu Księgowości Budżetowej. Po zainstalowaniu na komputerach poszczególnych wydziałów urzędu, pozwala na szybkie rejestrowanie i zaangażowanie umów oraz faktur zakupu właściwych dla każdego […]
 • Uniwersalny Program Księgujący

  Narzędzie pracy ma znaczenie – jeśli odręczne księgowanie każdego przelewu jest czasochłonne, to komputerowe księgowanie jest szybkie i bezpomyłkowe, i to hurtowych ilości! Uniwersalny Program Księgujący jest narzędziem służącym do […]
 • Użytkowanie wieczyste

  System Użytkowanie przygotowaliśmy w celu spójnego zarządzania umowami z tytułu użytkowania wieczystego i opłatami z nich wynikającymi. Wszystkie umowy są w jednym miejscu – w ten sposób możemy łatwo zarządzać, […]
 • viDOK

  viDOK zapewnia komunikację pomiędzy naszymi programami a systemem obiegu dokumentów i ePUAP. Pełni również funkcję repozytorium dokumentów dla poszczególnych programów. Komunikacja naszego oprogramowania z podatnikami odbywa się przez ten moduł, […]
 • Wizja

  INFO-SYSTEM z myślą o wsparciu skarbników, dyrektorów finansowych i ich służb przygotowała kompleksowe rozwiązanie w postaci systemu informatycznego WIZJA, obsługującego jednocześnie: Wieloletnie prognozowanie finansowe zgodne z wymogami Ustawy, na dowolny […]
 • Wizja Jednostka Budżetowa

  Spełnij wymagania ustawy o finansach publicznych z naszym programem wspomagającym tworzenie WPF. Skarbnikom jednostek samorządowych oddajemy narzędzie wyposażone m.in. w budżetowanie klasyczne i zadaniowe, listę przedsięwzięć oraz finansową analitykę zarządczą.
 • Woda

  System przeznaczony jest do naliczenia opłat z tytułu poboru i zużycia wody, odprowadzania nieczystości stałych i płynnych. Pozwala we współpracy z programem KSZOB na rozliczenie księgowe należnych zobowiązań, a we […]
 • Zezwolenia

  System Zezwolenia kierowany jest do urzędników odpowiedzialnych za rejestrację zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Opierając się na aktualnych przepisach prawnych system pozwala na prowadzenie rejestrów, drukowanie zezwoleń i […]
Buy now