System ułatwia prace związane z obsługą środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia jednostek budżetowych. Jego zadaniem jest uproszczenie i zautomatyzowanie czynności związanych z prowadzeniem kartoteki środków trwałych, naliczaniem amortyzacji, obsługą dokumentów obrotu środkami oraz dostarczeniem informacji niezbędnych do sporządzania raportów uwzględniających wszelkie operacje, jakim podlegały środki trwałe w danym okresie. System zawiera bogaty zestaw raportów.

FUNKCJE

 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja umorzeń środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia i pozostałych środków trwałych,
 • ewidencja i inwentaryzacja wyposażenia,
 • umorzenie jest naliczane automatycznie w momencie wprowadzenia nowego środka lub zmiany jego wartości w okresach miesięcznych,
 • całość ewidencji ujmowana jest w okresach rocznych – zamknięcie roku powoduje generowanie bilansu otwarcia na rok następny,
 • wybór danych do sprawozdania SG-01,
 • możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji i sporządzenie protokołu rozbieżności,
 • sporządzanie tabliczek inwentarzowych.

FAKTY

Umorzenie naliczane jest automatycznie w momencie wprowadzenia nowego środka lub zmiany jego wartości w okresach miesięcznych.

Całość ewidencji ujmowana jest w okresach rocznych. Zamknięcie roku powoduje wygenerowanie bilansu otwarcia na rok następny.

Istnieje możliwość wyboru danych do sprawozdania SG-01.

Program pozwala na przeprowadzanie inwentaryzacji i sporządzenie protokołu rozbieżności oraz sporządzanie tabliczek inwentarzowych.

Możliwość wydrukowania karty środka trwałego.

CZY WIESZ, ŻE…

System Środki Trwałe działa w oparciu o bezpieczną i wydajną bazę danych Firebird. Dzięki wykorzystaniu języka SQL, otrzymujemy szybki dostęp do bazy danych.

 • Admin

  Przydzielanie konkretnym pracownikom w firmie dostępów do programów INFO-SYSTEM i powiązanych baz danych to główna cecha tej aplikacji. Administrator może łatwo nadawać hasła, ustalać ich stopień trudności i czas ważności.
 • BOAdmin

  Dane są u nas szczególnie chronione. Spełnienie wymagań GIODO, szyfrowanie, przydzielanie dostępu konkretnym osobom – to tylko niektóre z zalet programu do zarządzania danymi osobowymi.
 • Dodatki Mieszkaniowe

  Program Dodatki Mieszkaniowe przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji wniosków o dodatki mieszkaniowe, ich rozpatrywania i wystawiania decyzji jak również obsługi dodatków energetycznych. Decyzje przyznające lub odmowne wydawane są na podstawie […]
 • Integracja

  Ciągłe monitorowanie zarządzania finansami przez jednostki podległe, bezpieczeństwo informacji, przenoszenie dokumentów między aplikacjami – to tylko niektóre z zalet wspólnej bazy danych.
 • Kadry i Płace

  System kadrowo – płacowy Kadry i Płace umożliwia prowadzenie rozbudowanej kartoteki pracowników, zawierającej szczegółowy i rozbudowany zestaw danych. Dane kadrowe, oprócz podstawowych danych osobowych zawierają m.in. informacje o historii zatrudnienia, […]
 • Materiały

  Ewidencja materiałów, zarówno w ujęciu cenowym, jak i wartościowym, odpowiednie ich grupowanie – to podstawowe cechy programu ułatwiającego procesy logistyczne w firmie.
 • Opłaty Skarbowe

  Narzędzie dla jednostek samorządowych obsługujących przyjmowanie wpłat z tytułu opłaty skarbowej. Jest zintegrowane z innymi programami i bazą osobową.
 • Przelewy

  Oszczędność czasu, uniknięcie błędów, szybka realizacja – to tylko niektóre zalety automatyzacji. Program zapewnia współpracę z systemami bankowymi i wysyłkę dowolnej liczby przelewów.
 • Środki Trwałe

  System ułatwia prace związane z obsługą środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia jednostek budżetowych. Jego zadaniem jest uproszczenie i zautomatyzowanie czynności związanych z prowadzeniem kartoteki środków trwałych, naliczaniem […]
Buy now