Zarządzanie wierzytelnościami, przygotowanie i ewidencjonowanie korespondencji dotyczącej egzekucji należności oraz przesyłanie danych do Krajowego Rejestru Długów, to najważniejsze funkcje nowego produktu firmy INFO-SYSTEM – systemu Egzekucje. Współpracuje on z  systemem Księgowości Zobowiązań.

Dane o zaległościach dostępne i widoczne w Księgowości Zobowiązań są prezentowane szczegółowo w systemie Egzekucje z możliwością zarządzania nimi – edycji, grupowania wierzytelności, tworzenia nowych spraw, wysyłania pism oznaczonych odpowiednimi sygnaturami

Funkcje

 • Wystawianie tytułów wykonawczych na zaległości, koszty lub należności niepieniężne
 • Szybkie wyszukiwanie tytułów wykonawczych po: Osobie, Sygnaturze lub koncie.
 • Możliwość drukowania dodatkowych zawiadomień oraz załącznika do TW-1
 • Łatwość wyszukania osób, którym należy niezwłocznie wystawić Tytuł Wykonawczy.
 • Zakładanie spraw na podstawie importu tytułów wykonawczych z KSZOB. Istnieje również możliwość dodawania ręcznego.
 • Rejestrowanie spraw oraz dokumentów.
 • Wystawianie powiadomień o zajęciu wraz z obliczaniem kosztów egzekucyjnych. wystawianiu tytułów wykonawczych.
 • Egzekucje

  Zarządzanie wierzytelnościami, przygotowanie i ewidencjonowanie korespondencji dotyczącej egzekucji należności oraz przesyłanie danych do Krajowego Rejestru Długów, to najważniejsze funkcje nowego produktu firmy INFO-SYSTEM – systemu Egzekucje. Współpracuje on z  systemem Księgowości Zobowiązań. Dane […]
 • Finanse i Księgowość

  Oto rozbudowane narzędzie do obsługi księgowości dla jednostek niebudżetowych. Jest to odpowiednik programu Księgowość Budżetowa i Planowanie przeznaczonego dla jednostek budżetowych. Ten program również współpracuje z systemami WIZJA i BeSTi@.
 • Kasa

  System Kasa stworzony zostały do obsługi gotówkowej w urzędzie. Przejrzyste menu systemu dostarcza możliwość szybkiego rejestrowania wpłat, wystawiania potwierdzeń z jednoczesnym podglądem konta. Zmiany na koncie odnotowywane są w czasie […]
 • Księgowość Budżetowa i Planowanie

  System Księgowość Budżetowa posiada możliwość prowadzenia księgowości zadaniowej z uwzględnieniem naliczania inwestycji. Każdą inwestycję system porządkuje według zawartych umów. Jednocześnie mamy możliwość prowadzenia ksiąg pomocniczych w takiej ilości, w jakiej […]
 • Księgowość Zobowiązań

  Program Księgowość Zobowiązań (KSZOB) przeznaczony jest do rozliczenia księgowego podatków i opłat lokalnych. Jest analitycznym rozszerzeniem Księgowości Budżetowej. Umożliwia łatwy i wygodny dostęp do wszystkich kont rozliczeniowych płatnika, uwzględniając wszystkie […]
 • Rejestr VAT

  Rejestr VAT wystawia dokumenty sprzedaży oraz rejestruje dokumenty zakupu podlegające ustawie o podatku od towarów i usług. Tworzy zestawienia oraz deklaracje VAT‑7 potrzebne do rozliczenia podatku VAT.   Zakres danych […]
 • Sprawozdania

  Program przygotowuje sprawozdania budżetowe.
 • Umowy FV

  MODUŁ UMOWY I FAKTURY VAT …jest uzupełnieniem systemu Księgowości Budżetowej. Po zainstalowaniu na komputerach poszczególnych wydziałów urzędu, pozwala na szybkie rejestrowanie i zaangażowanie umów oraz faktur zakupu właściwych dla każdego […]
 • Uniwersalny Program Księgujący

  Narzędzie pracy ma znaczenie – jeśli odręczne księgowanie każdego przelewu jest czasochłonne, to komputerowe księgowanie jest szybkie i bezpomyłkowe, i to hurtowych ilości! Uniwersalny Program Księgujący jest narzędziem służącym do […]
 • Wizja

  INFO-SYSTEM z myślą o wsparciu skarbników, dyrektorów finansowych i ich służb przygotowała kompleksowe rozwiązanie w postaci systemu informatycznego WIZJA, obsługującego jednocześnie: Wieloletnie prognozowanie finansowe zgodne z wymogami Ustawy, na dowolny […]
 • Wizja Jednostka Budżetowa

  Spełnij wymagania ustawy o finansach publicznych z naszym programem wspomagającym tworzenie WPF. Skarbnikom jednostek samorządowych oddajemy narzędzie wyposażone m.in. w budżetowanie klasyczne i zadaniowe, listę przedsięwzięć oraz finansową analitykę zarządczą.
Buy now