System transmisji obrad

Szanowni Państwo

Zapraszam do zapoznania się z ofertą systemu transmisji obrad w czasie rzeczywistym zintegrowanego z BIP, oraz systemem elektronicznego głosowania i wspomagania pracy biura rady. System może być wykorzystywany dodatkowo np. do transmitowania wyborów, konferencji prasowych, posiedzeń komisji, wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych. Archiwum transmisji tworzone jest automatycznie, a integracja systemu Rada365 pozwala znacznie usprawnić pracę biura rady.

Kluczowe cechy systemu transmisji:

 1. zastosowanie kamery z dookólnym polem widzenia VR360 lub kamery podstawowej z obiektywem szerokokątnym,
 2. transmisja w czasie rzeczywistym nawet do kilku tysięcy widzów,
 3. automatyczna archiwizacja nagrań i udostępnienie na stronie internetowej,
 4. tworzenie kopii zapasowej transmisji w przypadku awarii łącza internetowego,
 5. wysoka jakość obrazu – Full HD,
 6. dedykowana strona internetowa dla systemu transmisji kompatybilna z urządzeniami mobilnymi – możliwość oglądania transmisji oraz nagrań archiwalnych na przeglądarce internetowej smartfonów oraz w aplikacji mobilnej,
 7. możliwość integracji ze stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej,
 8. pomoc techniczna i opieka serwisowa.
 9. system zgodny z regulacjami prawnymi dotyczącymi publikowania informacji publicznej (lista przepisów w dalszej części oferty).

Kluczowe cechy systemu głosowania i obsługi rady:

 1. elektroniczne dostarczanie dokumentów dla radnych, w tym projektów uchwał,
 2. przygotowanie porządku sesji wraz z planowanymi głosowaniami z funkcją wyświetlania na rzutniku,
 3. powiadamianie radnych o terminach sesji poprzez e-mail i SMS,
 4. obsługa elektronicznego głosowania za pomocą komputera, laptopa, tabletu lub smartfona,
 5. zautomatyzowany proces przygotowania protokołu z sesji zawierającego imienny wykaz głosowań,
 6. integracja ze stroną internetową oraz BIP – publikowanie z zachowaniem metryczki informacji publicznej,
 7. powiązanie porządku sesji z funkcją transmisji obrad,
 8. oprogramowanie dostępne jest w chmurze obliczeniowej i obsługiwane w przeglądarce internetowej,
 9. system jest zabezpieczony poprzez certyfikowane połączenie szyfrowane SSL i jest zgodny z wymaganiami prawnymi dla rejestrów publicznych
 10. nie wymaga instalacji na komputerach i działa responsywnie, również na urządzeniach mobilnych z ekranem dotykowym
 11. pomoc techniczna i opieka serwisowa.

Jak działa system Rada365:

 1. W panelu zarządzania wprowadzane są konta dla radnych następnie termin kolejnej sesji oraz materiały dla radnych w postaci elektronicznej,
 2. Radni zostają powiadomieni poprzez email lub sms o terminie kolejnej sesji wraz z dostępem do porządku obrad i przygotowanych materiałów,
 3. Podczas posiedzenia zostaje sprawdzona obecność radnych, która zostaje odzwierciedlona w systemie uprawniając obecnych radnych do uczestniczenia w elektronicznych głosowaniach,
 4. Radni głosują elektronicznie poprzez dowolne urządzenie posiadające dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową – laptop, tablet lub smartfon,
 5. Aktualny punkt posiedzenia jest dostępny na obrazie z transmisji oraz na ekranie z rzutnika,
 6. Wyniki jawnych głosowań są wyświetlane po zakończeniu każdego głosowania,
 7. Po zakończeniu posiedzenia generowany jest automatycznie protokół z obrad zawierający odnośniki do poszczególnych części nagrania z transmisji – np. punkt porządku obrad dotyczący dyskusji umożliwi odtworzenie nagrania z sesji w tym wybranym momencie,
 8. Protokół, porządek obrad wraz z projektami uchwał oraz nagranie są eksportowane do strony internetowej lub BIP w formie publikacji informacji publicznej zawierającej wymagana metryczkę

Nasze atuty:

 1. organizacja szkoleń w siedzibie klienta dla pracowników z zakresu zarządzania treścią serwisów internetowych oraz merytoryczne wsparcie w zakresie e-Administracji (BIP, ePUAP, Profil Zaufany) poprzez organizowanie szkoleń z zakresu: polityki bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, prawidłowego prowadzenia BIP (przeszkoliliśmy już ponad 1000 pracowników JST i innych instytucji)
 2. oferowane aplikacje są zintegrowane z usługami publicznymi: Profilem Zaufanym oraz ePUAP
 3. aplikacja mobilna naszego autorstwa zintegrowana z systemem CMS (w tym z BIP) otrzymała nagrodę „Laur Eksperta”. To jeden z najbardziej znanych ogólnopolskich konkursów i programów doradztwa konsumenckiego, którego celem jest wyróżnianie najlepszych produktów, marek i usług dostępnych na polskim rynku.
 4. 16 lat doświadczenia w realizowaniu dużych projektów informatycznych:
 • Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej (Powiat opolski wraz 14 partnerami JST)
 • Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Kujawsko Pomorskiego (Urząd Marszałkowski wraz z ponad 100 partnerów JST)
 • Portal internetowy wraz ze zintegrowanym BIP w ramach systemu informatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
 • Portal Miasta Przemyśl
 • Ponad 400 wdrożeń serwisów www i BIP dla JST, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, uczelni wyższych (np. Uniwersytet Wrocławski i Opolski, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, PMWSZ Opole, PMWSZ Włocławek i inne)
 1. udzielamy zawsze gwarancji na prawidłowe działanie naszych aplikacji w całym okresie umowy terminowej
 2. oprogramowanie jako usługa w formie SaaS z zapewnieniem zgodności oprogramowania ze zmieniającymi się przepisami
 3. certyfikat zgodności oprogramowania ze standardami w tym WCAG 2.0 – system posiada unikalne narzędzie weryfikacji przygotowanej treści przed publikacją i potwierdzenie jej zgodności wymaganiami dla osób niedowidzących
 4. stosowanie unikalnej usługi elektronicznego lektora czytającego teksty na stronie www – bez limitu odsłuchań
 5. autorski system zarządzania treścią stron www (system CMS) umożliwiający pełną skalowalność i bezpieczeństwo – łatwy w obsłudze, możliwość rozbudowy o dedykowane usługi
 6. z naszych rozwiązań korzysta ponad 80% samorządów w regionie opolskim (w tym Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego), obsługujemy BIP m. in. Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Wrocławski
 7. zapewniamy narzędzia integracji z systemami SOD, EBO
 8. firma posiada ubezpieczenie działalności gospodarczej dla bezpieczeństwa klientów
 9. zapewniamy profesjonalne centrum danych na terenie RP, gdzie przechowujemy i przetwarzamy dane naszych Klientów – ma najwyższy w kraju współczynnik dla Data Center Tier 3+.
 10. Nasze usługi świadczymy w oparciu o pierwszą polską publiczną chmurę z certyfikatem bezpieczeństwa ISO 27001 oraz certyfikatem CSA STAR (dostępność́ na poziomie 99,96%)
 11. Ekstremalne bezpieczeństwo – dane są replikowane do kilku węzłów sieci, co eliminuje ryzyko utraty danych, a rozproszenie ich na wiele nośników eliminuje ryzyko utraty kontroli nad danymi. Kopie zapasowe są wykonywane do osobnego centrum danych.
 12. System SkyCMS, na którym funkcjonują serwisy internetowe oraz Biuletyny Informacji Publicznej spełnia wymagania:
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw,
 • Ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w zakresie obowiązku zapewnienia w kierowanych jednostkach prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej,
 • Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw,
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Buy now