System Zezwolenia kierowany jest do urzędników odpowiedzialnych za rejestrację zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Opierając się na aktualnych przepisach prawnych system pozwala na prowadzenie rejestrów, drukowanie zezwoleń i potrzebnych zestawień. Zapewnia przy tym wygodny dostęp do wszystkich zawartych w nim informacji. System pozwala również na sporządzenie zestawień i statystyk w sposób elastyczny i nieskomplikowany – użytkownik wybiera z menu zakres danych i dodatkowe parametry. Program charakteryzuje się przejrzystością, prostą obsługą i możliwością uzyskania licznych podpowiedzi.

Zakres danych objętych systemem

 • Dane dotyczące złożonych wniosków o zezwolenie
 • Dane personalne osób posiadających lub ubiegających się o zezwolenie (możliwe korzystanie z danych Ewidencji Ludności)
 • Dowolne dokumenty według wzorca definiowanego przez użytkownika
 • Listy punktów sprzedaży według różnorodnych cech
 • Listy punktów sprzedaży z upływającymi terminami ważności zezwolenia
 • Ogólne rejestry zezwoleń: oddzielnie dla punktów sprzedaży detalicznej i punktów sprzedaży i podawania (gastronomii)
 • Pełne dane zawarte w zezwoleniu
 • Prowadzenie ewidencji punktów sprzedaży, zawierającej szczegółowe informacje na temat punktu
 • Szczegółowe dane dotyczące punkty sprzedaży, np.: powierzchnia użytkowa, estetyka, zaopatrzenie
 • Szczegółowe rejestry zezwoleń – według rodzaju zezwolenia (A, B, C)

Podstawowe funkcje systemu

 • Drukowanie rejestrów zezwoleń
 • Drukowanie zezwoleń
 • Rejestracja osób ubiegających się o zezwolenie i danych dotyczących zezwolenia o które się ubiega
 • Sporządzenie list punktów sprzedaży według wybranych cech
 • Wyszukiwanie informacji i uzyskiwanie danych statystycznych
 • Auta

  System Auta przeznaczony jest do naliczania podatków od środków transportowych. Dane podatkowe przypisywane są indywidualnie dla każdego konta – mechanizm ten jest czytelny, przyjazny i łatwy w obsłudze. Naliczanie podatku […]
 • Czynsze

  Najemcy i dzierżawcy z tytułu użytkowania nieruchomości płacą na rzecz urzędu czynsz. System informatyczny Czynsze jest dedykowanym oprogramowanie służącym do obsługi i zarządzania tą opłatą. Jest w pełni zintegrowany z […]
 • Dzierżawy

  System Dzierżawy został stworzony w celu ewidencjonowania umów dzierżaw, najmu i użyczenia. Z tytułu zawartych umów system rozlicza opłaty prowadząc pełną księgowość. Dodatkowo zarządza ewidencją gruntów.   Działanie Zarejestrowanie umowy […]
 • Opłaty lokalne

  Rozliczanie zobowiązań z tytułu opłat lokalnych możliwe jest dzięki programowi Opłaty Lokalne. Korzystając z programu, użytkownik w prosty i łatwy sposób ewidencjonuje i rozlicza opłaty. Wprowadzane przez użytkownika dane są […]
 • Podatki

  System Podatki umożliwia pełne zarządzenie informacjami dotyczącymi podmiotów i przedmiotów opodatkowania, a także naliczanie podatku na poszczególnych kontach i wystawianie decyzji. System posiada wszystkie raporty niezbędne do kontroli, uzgodnień oraz […]
 • Podatki XML

  System Podatki umożliwia pełne zarządzenie informacjami dotyczącymi podmiotów i przedmiotów opodatkowania, a także naliczanie podatku na poszczególnych kontach i wystawianie decyzji. System posiada wszystkie raporty niezbędne do kontroli, uzgodnień oraz […]
 • Użytkowanie wieczyste

  System Użytkowanie przygotowaliśmy w celu spójnego zarządzania umowami z tytułu użytkowania wieczystego i opłatami z nich wynikającymi. Wszystkie umowy są w jednym miejscu – w ten sposób możemy łatwo zarządzać, […]
 • Woda

  System przeznaczony jest do naliczenia opłat z tytułu poboru i zużycia wody, odprowadzania nieczystości stałych i płynnych. Pozwala we współpracy z programem KSZOB na rozliczenie księgowe należnych zobowiązań, a we […]
 • Zezwolenia

  System Zezwolenia kierowany jest do urzędników odpowiedzialnych za rejestrację zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Opierając się na aktualnych przepisach prawnych system pozwala na prowadzenie rejestrów, drukowanie zezwoleń i […]
Buy now